Quà Tặng Đăng Nhập

Chào mừng chư vị Đạo hữu lần đầu du ngoạn tiên cảnh đến Phàm Nhân Tu Tiên VNG, Tiểu Linh xin gửi đến chư vị Đạo hữu hoạt động Quà Tặng Đăng Nhập với nội dung chi tiết sau:

1. Nội Dung

  • Chư vị Đạo hữu đăng nhập vào game trong 7 ngày đầu sẽ nhận được nhiều vật phẩm quý giá, có tác dụng hỗ trợ Đạo hữu thực hiện một số nhiệm vụ cơ bản tại Tiên giới.
  • Thời gian: Bắt đầu từ ngày mở máy chủ đến hết ngày thứ bảy mở máy chủ.
  • Đối tượng: Dành cho tất cả Đạo hữu của Phàm Nhân Tu Tiên VNG.
  • Lưu ý: Vật phẩm nhận được là vật phẩm khóa.

2. Phần Thưởng

Ngày Đăng Nhập Vật Phẩm Số Lượng
1 Linh Thạch Khóa 50
1 Vạn Xu 10
Truyền Tống Phù 10
Càn Quét Lệnh 10
2 Linh Thạch Khóa 50
1 Vạn Xu 20
Hồi Sinh Phù 10
Càn Quét Lệnh 10
3 Linh Thạch Khóa 100
1 Vạn Xu 30
Truyền Tống Phù 10
Càn Quét Lệnh 10
4 Linh Thạch Khóa 100
1 Vạn Xu 40
Hồi Sinh Phù 10
Càn Quét Lệnh 10
5 Linh Thạch Khóa 200
1 Vạn Xu 50
Truyền Tống Phù 10
Càn Quét Lệnh 10
6 Linh Thạch Khóa 200
1 Vạn Xu 60
Hồi Sinh Phù 10
Càn Quét Lệnh 10
7 Linh Thạch Khóa 300
1 Vạn Xu 80
Truyền Tống Phù 10
Càn Quét Lệnh 10
  • Lưu ý: Nội dung hoạt động trên trang chủ chỉ là thông tin dự kiến (Có thể điều chỉnh).
PR code